СЕМАНТИЧНІ МОДИФІКАЦІЇ АЛЮЗІЙ В УКРАЇНСЬКИХ МОДЕРНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ

  • Христина Петрина
Ключові слова: алюзія, алюзійна одиниця,, текст-реципієнт,, метатекст, семантична конденсація.

Анотація

У статті проаналізовано семантичні трансформації алюзійних одиниць у
художніх текстах українського модерного дискурсу. Виокремлено семантичні
види алюзій на тлі процесів збереження та зміни їхнього смислового навантаження. Алюзійні елементи розглянуто як засіб пародіювання класичних текстів
та переосмислення архетипів.
Ключові слова: алюзія, алюзійна одиниця, текст-реципієнт, метатекст,
семантична конденсація.

Опубліковано
2017-03-27
Номер
Розділ
Наукові статті