ДЕРИВАТОЛОГІЧНІ СТУДІЇ ВАСИЛЯ ҐРЕЩУКА

Автор(и)

  • Любов Пена

DOI:

https://doi.org/10.15330/ukrst.20.15-22

Ключові слова:

словотвір,, основоцентрична дериватологія,, формантоцентрична дериватологія, словотворчий формант,, твірна основа, Василь Ґрещук.

Анотація

Василь Ґрещук належить до вчених із широким дослідницьким діапазоном. Сфера його наукових інтересів – проблеми історії української літературної мови, семасіології, діалектології, мови художньої літератури, висвітлення внеску ви- датних особистостей у справу дослідження, оборони й популяризації української мови. Він є автором багатьох ґрунтовних розвідок, присвячених аналізу мовної ситуації в Галичині ХVІІІ–ХХ ст. Чільне місце в науковому доробку мовознавця посідають дериватологічні студії. У них автор зосереджує увагу на теоретичних питаннях словотвору, зок- рема з’ясовує деякі аспекти словотвірного значення, обґрунтовує важливість словотвірних категорій для моделювання структурно-системної будови слово- твору та формування категорійної граматики, проливає світло на поняття словотвірної парадигми в сучасній дериватології. Серед розвідок виокремлюють- ся й такі, у яких В. Ґрещук підбиває підсумкий окреслює перспективи сучасної дериватології, визначає місце словотвору в сучасній науковій парадигмі, аналізує передумови формування і напрямки майбутнього розвитку семантичної дерива- тології, наголошує на необхідності функціонально-комунікативної інтерпретації семантичної сфери словотвірних одиниць, на потребі визначення їхніх функцій у формально-семантичній організації мовлення. В. Ґрещук як послідовик ідей свого наставника професора І. Ковалика, який уперше висловив думку про необхідність врахування в актах деривації ролі не тільки формантів, а й твірної основи (базе- ми), розвинув його вчення й обґрунтував важливість основи як типологізуваль- ного чинника у словотворі. Його праці базуються на засадах основоцентричної дериватології, і власне, починаючи з публікацій В. Ґрещука, українська наука про словотвір змінила свої орієнтири з формантоцентричності в актах деривації до основоцентризму, усунувши певну «однобокість» у дослідженні. У доробку лінг- віста є напрацювання з діалектного словотворення. В. Ґрещук активно працює і як редактор та упорядник багатьох видань, що стосуються досліджень у ділянці словотвору: «Актуальні проблеми українського словотвору» (1995, 2002), «Кова- лик Іван. Вчення про словотвір. Вибрані праці» (2007). З майже 30 кандидатських дисертацій, захищених під науковим керівництвом Василя Васильовича, пере- важна частина присвячена проблемам дериватології. Ключові слова: словотвір, основоцентрична дериватологія, формантоцентрична дериватологія, словотворчий формант, твірна основа, Василь Ґрещук.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-04-22

Номер

Розділ

Наукові статті