ВАСИЛЬ ҐРЕЩУК – ІСТОРИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  • Марія Брус
Ключові слова: історія мови,, лінгвістичні праці,, мовні явища,, історична проблематика.

Анотація

У статті розкрито внесок В. В. Ґрещука у вивчення історії української літературної мови. Показано його науковий доробок з історичної проблематики. Звернуто увагу на лінгвістичні праці мовознавця, присвячені вивченню української літературної мови в Галичині. З огляду на специфіку історичних студій В. В. Ґрещука визначено основні аспекти його наукових досліджень: вивчення загальних процесів розвитку україн- ської літературної мови в Галичині, конкретних мовних явищ (лексичних, граматичних, лексикографічних та ін.), лінгвістичної спадщини (творів І. Могиль- ницького, Є. Желехівського, В. Кміцикевича та ін.), внеску визначних діячів у розвиток української літературної мови (І. Франка, В. Стефаника, І. Ковалика та ін.). У результаті аналізу праць В. В. Ґрещука відзначено, що спектр істо- ричної проблематики його напрацювань досить широкий, із глибоким, виваженим з’ясуванням історичних питань. 

Опубліковано
2020-04-22
Номер
Розділ
Наукові статті