СЛОВОТВІР АНГЛІЦИЗМІВ У ПІДСИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОГО ДІЄСЛОВА

Автор(и)

  • Ярина Битківська

DOI:

https://doi.org/10.15330/ukrst.20.64-70

Ключові слова:

опосередковані англіцизми,, сема,, словотвірне значення,, суфікси,, префікси.

Анотація

У статті аналізуються запозичені англіцизми-дієслова через призму
словотвірної системи сучасної української мови. У такому ракурсі пласт досліджуваних лексем формують дві основні групи – опосередковані англіцизмидієслова зі зв’язаними коренями англійського походження (ОАк) та відсубстантивні англіцизми-деривати (ОАд). Першу групу в основному становлять дієслова,
які використовуються як команди запуску на сторінках комп’ютерних програм
та інтернетних сайтів. На українськомовному ґрунті до звукового оформлення
англійського дієслова додаються формотворчі та словотворчі форманти,
властиві для питомих дієслів.
ОАд- вербати кількісно поступаються першій групі. Набуваючи на новому
мовному ґрунті необхідних ознак питомого дієслова, вони утворюють свою
дієслівну словотвірну підсистему за допомогою відповідних словотворчих засобів.
У результаті приєднання наявних дериваційних формантів опосередковані
англіцизми розширюють свій змістовий обсяг невластивими для їхніх етимонів
додатковими семами. Такі утворення функціонують у комп’ютерних програмах
та інтернетних сайтах, а також на сторінках преси та художньої літератури.
Популярним є використання ОА-дієслів у молодіжному слензі, де вони використовуються для кодування мови.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-27

Номер

Розділ

Наукові статті