Том 17, № 2 (2016)

Зміст

Наноструктуровані анодні оксидні плівки ніобію: особливості електрохімічного формування, функціональні властивості та застосування (Огляд) PDF
B. I. Вayrachniy, I. A. Tokareva 160-169
Вплив d– та f–стиску на анізотропію пружних властивостей монокристалів з ГЩУ ґраткою PDF
M. D. Raransky, V. N. Balazyuk, M. M. Gunko, Ch. R. Tretiak 170-179
Вплив магнітного поля на енергетичний спектр та локалізацію електрона у багатошарових сферичних наноструктурах PDF
V. Holovatsky, I. Bernik, M. Yahnevych 180-187
Термоелектричні властивості легованого сріблом плюмбум телуриду PDF
M. A. Lopyanko, S. I. Mudrij, S. V. Optasyuk, T. O. Semko, T. S. Luba, G. D. Mateik, I. V. Gorichok, Ya. S. Yavorskyi 188-192
До питання про фазові переходи першого роду в ортоферитах PDF
O. G. Medvedovs’ka, S. V. Sokolov, T. O. Fedorenko, G. K. Chepurnykh 193-197
Вплив домішок ванадію та хлору на магнітну сприйнятливість монокристалів Cd0.9Zn0,1Te PDF
V. B. Brytan, Yu. V. Pavlovskyy, R. M. Peleshchak, Yu. O. Uhryn 198-201
Електричні та фотоелектричні властивості твердих розчинів Ag2In2Si(Ge)Se6 PDF
O. V. Zamuruieva, G. L. Myronchuk, M. V. Khvyshchun, O. V. Parasyuk 202-206
Вплив домішки оксиду ітрію на структуру та властивості металевого гафнію PDF
S. V. Chornobuk, M. I. Cherednik, V. A. Makara 207-211
Дослідження особливостей кристалічної та електронної структур напівпровідникового твердого розчину Hf1-xTmxNiSn PDF
L. P. Romaka, V. V. Romaka, V. Ya. Krayovskyy, Yu. V. Stadnyk, P. -F. Rogl, A. M. Нoryn 212-221
Методи отримання катодних матеріалів літієвих джерел струму на основі нанодисперсних фторидів заліза PDF
V. V. Moklyak, L. Z. Zbihley 222-233
Eлектрохімічні властивості поліаніліну в водних середовищах йодидів і бромідів в системі електрохімічного джерела енергії PDF
B. P. Bakhmatyuk, O. I. Аksimentyeva, I. Ya. Dupliak, Yu. Yu. Horbenko 234-240
Синтез вуглець-кремнеземних наноматеріалів карбонізацією сополімеру ацетату целюлози з поліізоціанатом PDF
V. V. Goncharuk, V. M. Ogenko, L. V. Dubrovina, D. D. Kucheruk, O. V. Naboka, I. V. Dubrovin 241-246
Хімічна обробка CdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe і Cd0,2Hg0,8Te водними розчинами HNO3–НІ–лактатна кислота PDF
E. E. Hvozdiyevskyy, R. O. Denysyuk, V. M. Tomashyk, Z. F. Tomashyk 247-250
Вплив карбону на фізичні та структурні властивості бориду Fe2B PDF
N. Yu. Filonenko, O. M. Galdina 251-255
Дослідження впливу електричного поля на плавлення октадекану PDF
S. G. Orlovskaya, F. F. Karimova, M. S. Shkoropado 256-261
Вуглецеві електродні матеріали для електрохімічних конденсаторів (огляд) PDF
I. F. Myronyuk, V. I. Mandzyuk, V. M. Sachko 262-268
Хімічний спосіб отримання порошкоподібних сумішей кристалів Cu –нано, мікродисперсності для армування полімерних композицій які використовуються в якості матеріалів для 3d друку PDF
M. V. Gorenko 269-274
Розробка і моделювання елементів аналітичної мікросистеми-на-кристалі зі структурами “кремній-на-ізоляторі” PDF
V. V. Dovgiy, I. T. Kohut, V. I. Golota 275-280
Конструкторсько-технологічний аналіз біполярних транзисторів високої швидкодії на основі структур AlGaAs/GaAs для субмікронних структур великих інтегральних схем PDF
S. P. Novosyadlyj, S. I. Boyko 281-285
Термодинаміка неньютонівських рідин (бурових розчинів) PDF
J. S. Beletsky, M. V. Senyushkovych, I. J. Beletsky, T. J. Shymko 286-293
Залежність ефектів післядії та контакту шорстких поверхонь композит-метал від орієнтаційних чинників дисперсної фази полімерної матриці PDF
H. O. Sirenko, L. M. Soltys 294-305


ISSN: 2309-8589