Том 20, № 1 (2019)

Зміст

Спектр випромінювання послідовності електронів, що рухаються вздовж гвинтової лінії в середовищі PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
I. A. Konstantinovich, A. V. Konstantinovich 5-12
Механохімічний синтез карбіду кобальту з використанням вуглецевих нанотрубок PDF (Ukr.) PDF (En.) (English)
O. I. Nakonechna, M. M. Dashevski, A. M. Kurylyuk, N. M. Bilyavyna 13-17
Провідні характеристики тонкоплівкових композиційних матеріалів з мінеральними наповнювачами PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
N. I. Domantsevich, B. P. Yatsyshyn 18-21
Геометричне та механо-сорбційне модифікування високодисперсного кремнезему в умовах газового дисперсійного середовища PDF (Ukr.) PDF (En.) (English)
Eugeny Filippovich Voronin, Liudmyla Viktorivna Nosach, Volodymyr Musijovuch Gun’ko, Barbara Charmas 22-26
Структура залізо-нікелевих покриттів, отриманих імпульсним струмом PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
R. P. Ganich, V. O. Zabludovsky, V. V. Artemchuk 27-32
Дослідження структурних, кінетичних та енергетичних властивостей напівпровідникового твердого розчину Zr1-xVxNiSn PDF (Ukr.) PDF (En.) (English)
Vladimir Romaka, Lyubov Romaka, Yuriy Stadnyk, Andriy Horyn, Vladimir Krayovskyy, Ivanna Romaniv, Petro Garanuyk 33-39
Термодинамічний аналіз дефектної підсистеми кристалів плюмбум телуриду з домішкою оксигену PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
V. Prokopiv, R. Dzumedzey, I. Horichok, T. Semko, G. Mateik, O. Khshanovska 40-45
Застосування модуляційної спектроскопії для визначення ширини забороненої зони твердого розчину Cd1-xMnxTe PDF (En.) (English)
V.P. Makhniy, P.P. Horley, M.M. Berezovskiy 46-49
Особливості фотопровідність монокристалів Tl1-xIn1-xSnxSe2 при низьких температурах PDF (En.) (English)
Oksana Zamurueva, G. L. Myronchuk, S. P. Danylchuk, O. V. Zamurueva, L. V. Piskach, I. V. Kityk, M. V. Piasecki, O. V. Tsisar 50-55
Процеси старіння в плівках залізо-ітрієвого гранату імплантованих іонами бору PDF (En.) (English)
I. P. Yaremiy, M. M. Povkh, V. O. Kotsyubynsky, V. D. Fedoriv, S. I. Yaremiy, R. I. Pashkovska 56-62
Структура і морфологія нанокомпозитних матеріалів MoS2 / Carbon PDF (En.) (English)
V. M. Boychuk, L. O. Shyyko, V. O. Kotsyubynsky, A. I. Kachmar 63-68
Потрійні системи Lu-V-{Ge, Sn} PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
Mariya Konyk, Lyubov Romaka, Yuriy Stadnyk, Vitaliy Romaka, Roman Serkiz 69-76
Features of the Structure and Physical-Chemical Properties of Poly-Ortho-Toluidine Doped with Toluenesulfonic Acid PDF (Ukr.) PDF (En.) (English)
A. L. Stepura, O. I. Aksimentjeva, P. Y. Demchenko 77-82
Гальванічні комутації для термоелектричних модулів охолодження PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
M. M. Krechun 83-88


ISSN: 2309-8589