Том 16, № 4 (2015)

Зміст

Вплив неоднорідно-деформованої гетеромежі квантова точка – матриця на квантово-розмірні стани зарядів PDF
R. M. Peleshak, N. Ya. Kulyk 641-648
Термодинамічні параметри кристалів плюмбум сульфіду у кубічній фазі PDF
B. P. Volochanska 649-653
Низькочастотні імпедансні дослідження воденьмісних шаруватих кристалів GaSe PDF
V. M. Kaminskii, T. I. Bratanich, Z. D. Kovalyuk, V. B. Boledzyuk, V. I. Ivanov, V. V. Netyaga 654-657
Одержання та ідентифікація сполуки Pb3ТеO6 PDF
P. М. Мilyan, G. V. Кun, Zh. І. Мilyan, J. I. Molnar 658-660
Класичні розмірні ефекти в плівках n-PbTe PDF
M. A. Ruvinskii, O. B. Kostyuk, B. S. Dzundza 661-666
Вплив тиску кисню на властивості тонких плівок ZnO:Al, вирощених методом пошарового росту при магнетронному розпиленні PDF
A. I. Evtushenko, O. I. Bykov, L. O. Klochkov, O. S. Lytvyn, V. M. Tkach, O. M. Kutsay, S. P. Staryk, V. A. Baturyn, O. Y. Karpenko, M. G. Dusheyko, G. V. Lashkarev 667-674
Теоретичні та експериментальні дослідження лазерного відпалу нестехіометричних плівок SiOx PDF (English)
O. O. Gavryliuk, O. Yu. Semchuk, B. V. Lytovchenko 675-678
Взаємозв’язок між розподілом валентних електронів та електрохімічними властивостями сумішей α-Fe2O3/Al2O3, α- Fe2O3/SiO2 та γ-Fe2O3/SiO2 до та після механо-активаційного синтезу PDF
Ya. V. Zaulychnyy, Y. V. Yavorskyi, V. Ya. lkiv, O. I. Dudka, V. М. Gun'ko, V. I. Zarko, I. М. Gasyuk, А. М. Bojchuk 679-684
Особливості процесів формування і росту у плівках на основі PbTe на слюді PDF
I. S. Bylina 685-691
Synthesis of CdS Nanocrystalsin the Gelatin Matrix with Different рН Values and their Optical Properties PDF (English)
V. I. Boshernitsan, V. A. Smyntyna, V. M. Skobeeva, N. V. Malushin 692-694
Температурна залежність початкової магнітної проникності феритів системи NixCo1-xFe2O4 PDF
V. S. Bushkova, A. V. Kopayev, N. I. Bushkov, B. V. Karpyk, O. M. Matkivsky 695-699
Морфологія та струмопровідні властивості композиційного матеріалу SiO2 – C PDF
I. F. Myronyuk, V. I. Mandzyuk, V. M. Sachko, Yu. O. Kyluk 700-705
Кристалохімія точкових дефектів та механізми утворення твердих розчинів CdxZn1-xTe PDF
G. Ya. Hurgula, T. P. Vintonyak, O. V. Yaremiychuk 706-710
Селективне травлення монокристалів ZnхCd1-хTe PDF
G. M. Okrepka, V. М. Tomashik 711-715
Аналіз дефектної підсистеми ZnSe, легованого перехідними металами (Co, Ni) PDF
L. I. Nykyruy, V. V. Prokopiv, M. P. Levkun, A. V. Lysak 716-721
Вплив молекулярної маси гідроксипропілцелюлози на реологічні властивості водо-етанольних суспензій вугілля PDF
T. M. Dymytriuk, D. P. Savitskyi, A. S. Makarov 722-725
Термомеханічні та діелектричні властивості мезокомпозитів на основі поліепоксиду, оксидів металів та поліаніліну, сформованих у постійних фізичних полях PDF
Y. V. Bardadym, V. O. Vilenskiy 726-733
Вплив природи та твердості поверхонь металевих контртіл на зношування карбоволокниту PDF
H. O. Sirenko, L. M. Soltys, M. B. Skladanyuk 734-741
Про використання термоелектричних приладів у кріохірургії PDF
I. A. Moskalyk 742-746
Вплив електричного поля на характеристики плавлення та горіння парафіну PDF
S. GF. Orlovska 747-750


ISSN: 2309-8589