Journal Sponsorship

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Ivano-Frankivsk Mathematical Society