РУСИНИ-УКРАЇНЦІ В АВСТРІЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ (1867–1873 рр.)

  • Дмитро Кавацюк ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, кафедра історії України і методики викладання історії,

Анотація

У статті, на основі протоколів засідань парламенту, визначено кількісний та персональний склад українського представництва в рейхсраті протягом 1867–1873 рр. Автор зробив спробу дослідити діяльність русинів-українців в австрійському парламенті, з’ясувати головні напрямки їх співпраці з іншими депутатами зокрема і з цілими фракціями загалом. Особлива увага приділена парламентським депутатам, які взяли на себе роль лідерів українського національного руху Галичини.

Ключові слова: посол (депутат), рейхсрат, Палата послів, Палата панів, Галичина, Австро-Угорська імперія.

 

 

Опубліковано
2018-12-28
Номер
Розділ
Статті