Індексування журналу

Журнал індексується: 

Наукометричною системою Index Copernicus (Республіка Польща) – ICV 2017 = 45.28, ICV 2018 = 58.94 , ICV 2019 = 62.54.

Статті й анотації присутні у міжнародній бібліотечній базі Google Scholar

Наукова періодика України