АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТЕПАНА ФЕДАКА НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

  • Богдан Cавчук ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, кафедра історії України і методики викладання історії,

Анотація

У статті автор аналізує адвокатську діяльність львівського адвоката Степана Федака в період 1880–1900-х рр. Джерельною основою виступають публікації галицьких періодичних видань цього періоду й кореспонденція. На основі співставлення фактів джерел, виокремлено основні напрямки робо­ти канцелярії адвоката.

Автор статті виділяє основні напрямками функціонування канцелярії адвоката: захист клієн­тів у ході судових процесів, юридичне представництво установ і організацій, розробка різного роду офі­ційних документів, участь у проведенні аукціонів, розподілі майна й спадщини. Автор коротко розкрив кожний із них.

Зазначається, що адвокатська робота означеного періоду посідала провідне місце у діяльності С. Федака. Успішне ведення адвокатської практики допомогло здобути авторитет у середовищі г­а­ли­ць­кої інтелігенції Галичини. Роботу адвокатом С. Федак поєднував із діяльністю в інших фінансово-економічних установах краю.

Ключові слова: Степан Федак, адвокатська діяльність, адвокатська канцелярія, Львів, Східна Галичина.

Опубліковано
2018-12-28
Номер
Розділ
Статті