ДО 70-РІЧЧЯ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА КУГУТЯКА

  • Олег Жерноклеєв Ігор Райківський

Анотація

Цього року відзначає свій 70-літній ювілей Микола Васильович Кугутяк – доктор історичних наук, профе- сор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України, декан Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпат- ського національного університету імені Василя Стефа- ника, засновник і багатолітній головний редактор науко- вого культурно-просвітнього і краєзнавчого часопису “Галичина”.

Опубліковано
2022-12-28