УКРАЇНСЬКІ ГАЛИЦЬКІ ПРАВНИКИ У ВІЙСЬКОВИХ ПОДІЯХ 1914–1918 рр.

Автор(и)

  • Степан Кобута

DOI:

https://doi.org/10.15330/gal.35.37-50

Анотація

Мета статті – відобразити місце українських правників на початковому етапі українських на- ціонально-визвольних змагань під час Великої війни (1914–1918 рр.). Персоніфіковано військову та полі- тичну участь правників, хто був родом із Станиславівщини (нинішня Івано-Франківська область, При- карпаття), або ж своєю правничою діяльністю пов’язані із даною місцевістю.

Відзначено провідну участь відомих правників-політиків у діяльності Головної української ради, Загальної української ради, співпраці з Союзом визволення України. Лідерами національно-політичного руху українців Галичини в часи Великої війни залишалися такі представники Станиславівщини як К. Ле- вицький, Л. Бачинський, М. Ганкевич, М. Лагодинський, І. Макух, К. Трильовський. Участь у повсякденній політичній і національно-культурній роботі брали юристи молодшого покоління С. Витвицький, І. Ган- кевич, Р. Домбчевський, О. Охримович та ін.

В умовах австро-російського військового протистояння виник праобраз української армії – Легіон УСС, до творення якого долучилися чимало діючих та майбутніх правників Станиславівщини. Своєю службою вони засвідчили готовність у найрішучіший спосіб боротися за українську державність. Ши- року організаційну та агітаційну роботу по формуванню УСС на Станиславівщині вели адвокат М. Но- ваковський у Станиславові та Богородчанах, адвокат О. Левицький на Долинщині, адвокат і посол авст- рійського парламенту М. Лагодинський у Делятині на Гуцульщині, судді М. Геник-Березовський на Коло- мийщині та П.Рондяк у Косові. Серед чільних старшин УСС були О. Будзиновський, Д. Вітовський, О. Левицький, М. Новаковський, С. Шухевич, через стрілецькі ряди пройшло чимало майбутніх адвокатів та суддів. У числі юних стрільців, хто із студентської чи гімназійної лави пішов до складу українського військового підрозділу, були ті, хто по війні обрали правничий фах. До них належали Т.Белей, І. Вин- ниченко, П. Демчук, І. Довганик, Р. Комаринський, Т. Коритовський, Д. Липчук, Т. Стефанів, В. Тисяк, В. Яшан та ін.

Офіцерами австрійської армії пройшли світову війну мобілізовані адвокати Ю. Олесницький, Й. Партицький, адвокатські кандидати В. Банах, І. Волянський, М. Николайчук, Р. Ставничий, І. Стрий- ський, Я. Шипайло. Випускники правничих факультетів служили також в артилерійських частинах австрійської армії. Серед відомих гарматних старшин виділялися Я. Воєвідка, Я. Курилюк, М. Кречков- ський, Т. Мацьків, Ю. Шепарович. Військовими старшинами-правниками проходили службу Я. Дудике- вич, Р. Ставничий, О. Чорненко.

В ході боїв загинули доктори права Д. Стасинець при обороні г. Маківка та командир Гуцульської сотні О. Левицький. Окремі станиславівські правники потрапили в російський полон, або ж були депортовані окупантами вглиб Росії. Серед них М. Кічура, М. Козоріс, А. Кос, О. Коссак, М. Левицький.

Під час війни формувалася нова генерація українських юристів, котрі окрім знань права отри- мували досвід збройної боротьби за українську справу і мотивацію до рішучих дій у тогочасній військо- во-політичній ситуації. Завдяки такому гарту більшість цих діячів взяла активну участь у революційних подіях по створенню Західно-Української Народної Республіки, захисті молодої української держави в лавах Української Галицької Армії, продовжили суспільно-політичну роботу у міжвоєнний час.

Ключові слова: адвокат, Велика війна, Легіон Українських січових стрільців, офіцери, правники, Станиславівщина.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28