УКРАЇНСЬКІ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИ В РУСІ ЗА РЕФОРМУ ГАЛИЦЬКОГО КРАЙОВОГО СЕЙМУ (1908–1914 рр.)

Автор(и)

  • Олег ЖЕРНОКЛЕЄВ

DOI:

https://doi.org/10.15330/gal.36.53-60

Анотація

Стаття присвячена проблемі участі українських соціал-демократів у русі за реформу Гали- цького крайового сейму в Австро-Угорщині в 1908–1914 рр.

Українська соціал-демократична партія Галичини й Буковини (УСДП) як складова багатона- ціональної, федеративної австрійської соціал-демократії діяла на основі її ідеології та програми. Спо- дівання на мирні, поетапні соціалістичні перетворення в суспільстві легальним шляхом, унаслідок здо- буття більшості в парламенті та інших законодавчих і представницьких органах були одними з клю- чових у практичній політичній діяльності партії. Оскільки перемозі на виборах перешкоджала стара, антидемократична політична система, цілком логічно, що головною метою та центральним пунктом політичної боротьби партії з кінця ХІХ ст. стало загальне виборче право – спочатку до парламенту, а згодом і до сейму.

Після проведення в 1907 р. парламентської реформи в епіцентрі боротьби опинився Галицький крайовий сейм. Боротьба за демократизацію виборів до сейму була офіційно визнана як одне з пер- шочергових політичних завдань УСДП. У рамках цієї боротьби партія в 1908–1913 рр. проводила чис- ленні масові заходи в багатьох містах і селах Галичини, активно співпрацювала з польськими та єврей- ськими соціал-демократами, а також з іншими українськими політичними силами, зокрема радикалами й націонал-демократами.

Разом із тим, застаріла, недемократична система голосування на виборах до сейму зумовила те, що власне партійне представництво українських соціал-демократів у Галицькому крайовому сеймі мало епізодичний характер і в цілому, попри значні організаційні зусилля та наявність яскравих особис- тостей, переважно було результатом сприятливого збігу обставин.

Ключові слова: соціал-демократія, Галицький крайовий сейм, посол, вибори, виборча реформа, Галичина, Австро-Угорщина.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22