ГАЛИЦЬКИЙ ВИМІР ВОЛИНСЬКОГО ДОСВІДУ: УКРАЇНСЬКА НАРОДНА САМООБОРОНА ЯК ВИЯВ РОЗГОРТАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ В РЕГІОНІ (друга половина 1943 р.)

Автор(и)

  • Ігор ДРОГОБИЦЬКИЙ, Юрій ДОВГАН Оксана ДРОГОБИЦЬКА

DOI:

https://doi.org/10.15330/gal.36.84-94

Анотація

Статтю присвячено аналізу еволюції концепції розбудови національних збройних сил у середовищі керівництва радикального націоналістичного крила вітчизняного руху Опору напередодні та упродовж нацистсько-радянського військового конфлікту 1941‒1945 рр. Акцентується на взаємопов’язаності ідеї формування регулярного війська із втіленням ключових аспектів доктрини розвитку нації у трактуванні представників націоналістичного сегменту тодішнього вітчизняного політикуму.

Представлено етапність зміни ставлення до справи створення та діяльності великих військових формацій у колі центральної та регіональних керівних ланок Організації українських націоналістів (бан- дерівців). Загально окреслено процес протиборства між основними концепціями та векторами діяльнос- ті у означеній сфері, що презентувалися окремими особистостями та середовищами центрального рів- ня управління організацією.

Аналізується сукупність явищ окупаційної дійсності, що відіграли роль причин корегування про- водом націоналістів радикального крила уявлень щодо розгортання збройної боротьби за державний су- веренітет. При цьому акцентується на особливостях суспільно-політичного та соціально-економічного характеру, що характеризували не тільки регіональний, але й загальноукраїнський та світовий рівні.

Означено форми реалізації модернізованої воєнної доктрини представниками радикального націо- налістичного крила вітчизняного руху Опору. При цьому окреслено регіональні особливості появи та функціонування збройних сил. Акцентується на причинах, що обумовили відсутність однотипного підхо- ду до формування військових формацій у Галичині та Волині. Проаналізовано, в загальному, хід та хро- нологію процесу структурного реформування збройних структур націоналістичного сегменту руху

Опору з метою їхнього об’єднання у процесі боротьби за реалізацію визначальної складової національної ідеї у формі суверенної та соборної національної держави.

Ключові слова: державний суверенітет, збройні сили, рух Опору, Організація українських націо- налістів, Українська повстанська армія, Українська народна самооборона, окупаційний режим.

Біографія автора

Ігор ДРОГОБИЦЬКИЙ, Юрій ДОВГАН Оксана ДРОГОБИЦЬКА

Статтю присвячено аналізу еволюції концепції розбудови національних збройних сил у середовищі керівництва радикального націоналістичного крила вітчизняного руху Опору напередодні та упродовж нацистсько-радянського військового конфлікту 1941‒1945 рр. Акцентується на взаємопов’язаності ідеї формування регулярного війська із втіленням ключових аспектів доктрини розвитку нації у трактуванні представників націоналістичного сегменту тодішнього вітчизняного політикуму.

Представлено етапність зміни ставлення до справи створення та діяльності великих військових формацій у колі центральної та регіональних керівних ланок Організації українських націоналістів (бан- дерівців). Загально окреслено процес протиборства між основними концепціями та векторами діяльнос- ті у означеній сфері, що презентувалися окремими особистостями та середовищами центрального рів- ня управління організацією.

Аналізується сукупність явищ окупаційної дійсності, що відіграли роль причин корегування про- водом націоналістів радикального крила уявлень щодо розгортання збройної боротьби за державний су- веренітет. При цьому акцентується на особливостях суспільно-політичного та соціально-економічного характеру, що характеризували не тільки регіональний, але й загальноукраїнський та світовий рівні.

Означено форми реалізації модернізованої воєнної доктрини представниками радикального націо- налістичного крила вітчизняного руху Опору. При цьому окреслено регіональні особливості появи та функціонування збройних сил. Акцентується на причинах, що обумовили відсутність однотипного підхо- ду до формування військових формацій у Галичині та Волині. Проаналізовано, в загальному, хід та хро- нологію процесу структурного реформування збройних структур націоналістичного сегменту руху

Опору з метою їхнього об’єднання у процесі боротьби за реалізацію визначальної складової національної ідеї у формі суверенної та соборної національної держави.

Ключові слова: державний суверенітет, збройні сили, рух Опору, Організація українських націо- налістів, Українська повстанська армія, Українська народна самооборона, окупаційний режим.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22