ПРОСТИТУЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИЖИВАННЯ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ПРИФРОНТОВІЙ ТЕРИТОРІЇ СХІДНОГО ФРОНТУ

Автор(и)

  • Вікторія ХОМА

DOI:

https://doi.org/10.15330/gal.36.203-210

Анотація

У статті висвітлюються питання проституції в роки Першої світової війни вздовж прифрон- товій території. Дана стаття розкриває маловивчену тему продажного кохання в умовах війни. Ме- тою статті є розкрити особливості поширення проституції в прифронтовому регіоні. Звернута увага на проблеми з якими стикалися жінки даної професії, розкрито попит та масовість на проституцію се- ред солдат. Важливу роль відведено спробам контролю за стихійною проституцією з боку місцевої вла- ди. Окремо висвітлено проблему маргіналізації великої кількості жінок, що через безвихідну ситуацію, змушені були ставати на таку дорогу. У дослідженні висвітлено роль “будинків щастя” для тилових воєнних та розкрито специфіку продажного кохання, особливо в умовах війни. У статті розкрито уяв- лення про прифронтову проституцію та поширення венеричних захворювань на фронті і на прифрон- тових регіонах. У підсумках визначено що проституція в умовах війни набула нових рис, а саме, купити “кохання” було більш доступно і дешевше ніж у довоєнних реаліях, адже в обставинах війни кількість солдат у прифронтових регіонах сприяла проституції.

Ключові слова: проституція, Перша світова війна, “будинки побачень”, венеричні захворюван- ня, маргінес, окупація, Східний фронт.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22