ГРОМАДСЬКА ТА РЕЛІГІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (1914–1917 рр.)

  • Андрій ГРЕСЬКО

Анотація

У запропонованій статті автор висвітлює положення та діяльність греко-католицького духовенства у Чернівецькій губернії 1914–1917 рр. Представлено геополітичну ситуацію та нормативну базу політики контрольованої віротерпимості російської адміністрації щодо уніатського духовенства на окупованих територіях. На основі аналізу облікових, розпорядчих та звітних матеріалів проана- лізовано: 1. Вплив війни на чисельність греко-католицького духовенства у восьми деканатах Стани- славіської єпархії; 2. Релігійну, громадську, представницьку, опікунську діяльність священників УГКЦ. Встановлено, що саме греко-католицьке духовенство стало однією з причин провалу політики царської влади щодо ліквідації української ідентичності та включення краю до складу Російської імперії. Джерельною базою для статті стали документальні матеріали з фондів державних архівів Івано-Фран- ківської, Чернівецької та Тернопільської областей.

Ключові слова: Перша світова війна, ГКЦ, Чернівецька губернія, російський окупаційний режим, греко-католицьке духовенство, громадська діяльність, релігійна діяльність, Григорій Хомишин.

Опубліковано
2023-12-22