ГАЛИЧИНА В КОНЦЕПЦІЇ ПОЛЬСЬКОЇ МЕСІАНСЬКОЇ ВІЗІЇ

Автор(и)

  • В.С. Лисенко

Ключові слова:

месіанство, концеп- ція, Галичина, поляки, політикум, анта- гонізм, етнічна приналежність.

Анотація

У статті обґрунтовуються ідейні
засади трактування польською месіан-
ською візією «польськості» Галичини. В
умовах модерного націотворення в поль-
ського народу сформувалися політичні
концепції про територію Речі Посполи-
тої, що має бути відроджена шляхом
збройної боротьби та співпраці з краї-
ною-метрополією (Австро-Угорщиною).
Автор наголошує на тому, що Га-
личина розглядалася в цій сентенції як
національний плацдарм до активізації
згаданих ідей. Зокрема, після завершення
«Бахівської рекції» в імперії Ґабсбургів
королівство Галіції та Лодомерії стало
«Польським П’ємонтом», тобто цен-
тром національного відродження. Поль-
ські діячі в умовах ліберальної політики
цісаря Франца-Йозефа І активно впро-
ваджували в життя ідею «польськості»
Галіції. Однак автор констатує, що дані
події зумовили появу глибоких міжетніч-
них суперечностей між галицькими поля-
ками та галицькими українцями.

Опубліковано

2018-03-06