СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • Л.Б. Заставецька
  • К.Д. Дударчук

Ключові слова:

туризм, туристич- на діяльність, рекреація, екотуризм, са- кральний туризм, пізнавальний туризм

Анотація

Розглянуто сучасні умови і перспек-
тиви туристичної діяльності в Тер-
нопільській області. Особливу увагу
приділено розвитку пізнавального, спор-
тивного, замкового, лікувально-оздоров-
чого, подієвого та інших видів туризму,
для яких на території регіону склалися
найбільш сприятливі умови (відповід-
ні кліматичні умови, унікальні природні
ресурси та об’єкти, наявність історико-
архітектурних об’єктів, двох потужних
сакральних центрів – Зарваниці та По-
чаєва, дерев’яних старовинних церков
та ін.). Вартими уваги є водні ресурси –
річки Дністер, Серет та Збруч з їх кань-
йоноподібними долинами, Русилівські
каскади та найвищий рівнинний в країні
Джуринський водоспад. Об’єктами ре-
креації є також стави і водосховища.
Природоохоронні території сприяють
розвитку екотуризму на території Тер-
нопільської області. Перспективним на
території області є також фестиваль-
ний туризм – щороку в Борщівському,
Шумському, Монастириському, Збаразь-
кому та інших районах відбуваються
фестивалі різноманітних напрямів (іс-
торичні реконструкції, гастрономічні,
етнічні), які приваблюють щораз більшу
кількість туристів з України та закор-
дону.

Опубліковано

2018-03-06