ТУРИСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНСЬКО- ПОЛЬСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ (НА ПРИКЛАДІ ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Автор(и)

  • Т.І. Божук

Ключові слова:

українсько-польське пограниччя, Жовківський район, тран- скордонна співпраця, історико-культурні ресурси, релігійні об’єкти

Анотація

У статті висвітлено питання ре-
сурсного та інфраструктурного забезпе-
чення одного із трьох адміністративних
районів Львівської області, які відзна-
чаються особливостями географічного
розташування, ресурсного потенціалу і
транскордонними можливостями. Про-
аналізовано історико-культурні, релі-
гійні та природні ресурси Жовківського
району, а також їх використання у ре-
креаційно-туристичній діяльності. Крім
цього, охарактеризовано сучасний стан
закладів розміщення і закладів харчуван-
ня, які використовуються для потреб
туристів і рекреантів. Розроблено дво-
денний тур «Жовківщина – краплин-
ка культурної спадщини України», що
включає дві дерев’яні церкви – пам’ятки,
що належать до культурної спадщини
ЮНЕСКО (церква Зіслання св. Духа в
Потеличі та церква св. Трійці у Жовк-
ві). Складено програму перебування ту-
ристів і розраховано вартість туру (на
групу і на 1 особу). Обгрунтовано доціль-
ність запровадження нового туристич-
ного продукту на ринку надання послуг
туристичними підприємствами.

Опубліковано

2018-03-06