ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ ОБРАЗ ДИТИНИ В ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

  • E. Skorupska-Raczyńska

Ключові слова:

лінгвістична карти- на світу, лексика, фразеологія, культура

Анотація

Лінгвістичний та культурний образ дитини
на етнічно польських територіях ство-
рювався століттями. Враховуючи старі
часи, коли становище дитини було важ-
ким, відбулися суттєві зміни. В даний
час дитина захищена правовими норма-
ми, низкою законодавчих актів, а також
діями, встановленими належною прак-
тикою, що відповідає основним правам
людини.
Різний статус дитини відображає
велика лексика: серед більш ніж 100 синонімів слова «дитина» в сучасній поль-
ській мові нейтральні назви становлять
близько 58,8% і включають: загальні
найменування, слова на позначення най-
молодших, трохи старших та підлітків;
лексичні одиниці, що вказують на сімейні
відносини, особливий соціальний статус
чи становище в родині. За деякими ви-
нятками, інші 37,3% можна класифіку-
вати як розмовні. Образ дитини також
створюється за допомогою багатих
фразеологізмів, а також 440 прислів’їв,
які містять компонент «дитина».
З соціальної точки зору, дитину в
польській культурі починають згадувати
в добу Просвітництва, і лише в епоху По-
зитивізму, який втілив реалістичне та
натуралістичне сприйняття дійсності,
дитині було відведено центральне місце.
Діти як фізичне та соціальне буття
розглядались іншими людьми відносно їх
повноліття, знань та сили, що, безсум-
нівно, визначало положення, права та
статус дитини у процесі цивілізаційно-
го розвитку. Відображенням цього яви-
ща слугують часто вживані лексичні та
фразеологічні одиниці, а також твори
художньої літератури.

Опубліковано

2018-03-06