ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ У ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ І. ФРАНКА ТА М. ПАВЛИКА

Автор(и)

  • Л.Б. Приймак

Ключові слова:

літературні тенденції, європейська література, модернізм, літературно-критичне сприйняття

Анотація

Розвиток зарубіжної літератури та
нові тенденції, які мали значний вплив
на розвиток української літератури.
Відомі діячі Галичини І. Франко та М.
Павлик давали високу оцінку тим пред-
ставникам зарубіжного мистецтва, які
відстоювали інтереси народу. Однією з
центральних тенденцій тогочасної лі-
тератури була проблема натуралізму,
що неоднозначно сприймалася галиць-
кими письменниками. Ставлення до на-
туралізму на той час було дещо супер-
ечливим. Натуралістичне мистецтво
генетично споріднене з реалістичним,
тому важко розмежовується для сприй-
няття у творах красного письменства.
Галицькі письменники намагалися осмис-
лити художні, соціально-політичні ідеї
французького натуралізму, що відповіда-
ло тогочасним тенденціям європейської
літератури. Суспільними й літератур-
ними причинами пояснюється великий
інтерес до творчості відомих французь-
ких письменників, представників нату-
ралізму Е. Золя, Г. Флобера.

Опубліковано

2018-03-06