ФЕСТИВАЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЯК МІСЦЕ ЗУСТРІЧЕЙ КУЛЬТУР ПОГРАНИЧЧЯ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ АНСАМБЛІВ)

Автор(и)

  • Г. Ухто

Ключові слова:

українські універси- тети, фестиваль, концерти, українська культура.

Анотація

У статті представлені українські
університетські ансамблі, що демон-
струють танці й пісні різних регіонів
країни, у тому числі: Буковини, Гуцуль-
щини, Лемківщини, Поділля, Полісся,
Закарпаття, детальні програми їхніх
концертів, точні списки членів окремих
ансамблів (вокальних, танцювальних,
музичних) та солістів, прізвища худож-
ніх керівників і хореографів та всіх осіб,
причетних до організації концертів. У
тексті будуть подані також назви міст
та інших населених пунктів, де висту-
пали ансамблі, та інформацію про те,
що кожен щорічний Фестиваль європей-
ської культури завершувався культурно-
кулінарним святкуванням, під час якого
відбувалися концерти університетських
ансамблів і солістів, ярмарки художньго
ремесла та дегустації страв різних кра-
їн Європи.
Концерти українських університет-
ських ансамблів (вокальних, танцюваль-
них і музичних) та солістів Уманського
національного університету й Інститу-
ту мистецтв Прикарпатського націо-
нального університету ім. Василя Сте-
фаника (Івано-Франківськ) відбувалися в
різних місцях та населених пунктах.

Опубліковано

2018-03-06