Peculiarities of Chemisorption of Dimethyl Carbonate on Silica Surface

Authors

  • I.S. Protsak Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
  • E.M. Pakhlov Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
  • V.A. Tertykh Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15330/pcss.17.1.88-92

Keywords:

fumed silica, dimethyl carbonate, chemisorption, silanol groups, siloxane bond

Abstract

This paper presents the results of studies of dimethyl carbonate interaction with sites of the fumed silica surface. The investigations were performed in a vacuum quartz cuvette using IR spectroscopy method. Chemical interaction of dimethyl carbonate with sites of the dehydrated silica surface was shown to occur at temperature of 200 °C and higher, chemisorption processes take place involving both structural silanol groups and siloxane bridges on the surface.

References

[1] V. A. Tertykh, L. A. Belyakova, Khymycheskye reaktsyy s uchastyem poverkhnosty kremnezema (Naukova dumka, Kyyiv, 1991).
[2] M. H. Voronkov, Heterolytycheskye reaktsyy rasshcheplenyya syloksanovykh svyazey (Yzd-vo AN SSSR, Moskva, 1961).
[3] I. F. Myronyuk, S. A. Kurta, T. V. Herhel', Ye. M. Voronin, V. L. Chelyadin, O. S. Kurta, Physics and Chemistry of Solid State 10(1), 157 (2009).
[4] O. S. Kurta, V. M. Kyslenko, I. F. Myronyuk, S. A. Kurta, Skhid-Yevrop. Zhurn. Pered. Tekhn. 3(6), 54 (2011).
[5] P. Tundo, M. Selva, Acc. Chem. Res. 35(9), 707 (2002).
[6] L. M. Kustov, Y. P. Beletskaya, Ros. khym. zh. 48(6), 3 (2004).
[7] Y. Ono, Appl. Catal. A, 155(2), 133 (1997).
[8] G. Lamoureux, C. Aguergo, ARKIVOC (1), 251 (2009).
[9] Y. Ono, Pure Appl. Chem. 68(2), 367 (1996).
[10] F. Aryko, P. Tundo, Usp. Khym. 79(6), 532 (2010).
[11] P. Tundo, L. Rossi, A. Loris, J. Org. Chem. 70(6), 2219 (2005).
[12] I. S. Protsak, V. A. T'ortykh, Yu. M. Bol'bukh, R. B. Kozakevych, KhPU (4), 58 (2013).
[13] M. Okamoto, S. Suzuki, E. Suzuki, Appl. Catal. A 261(2), 239 (2004).
[14] I. S. Protsak, V. A. T'ortykh, O. V. Honcharuk, Yu. M. Bol'bukh, R. B. Kozakevych Khim., fiz. ta tekhn. pover. 5(2), 226 (2014).
[15] I. S. Protsak, V. A. Tertykh, Y. M. Bolbukh, D. Sternik, A. Derylo-Marczewska, WJNSE (5), 152 (2015).
[16] Y. Ono, M. Akiyama, E. Suzuki, Chem. Mater. (5), 442 (1993).
[17] S. P. Mushtakova, Yu. B. Monakhova, T. M. Varlamova, Yzv. Sarat. un-ta. 8(1), 12 (2008).
[18] W. Hertl, M. Hair, J. Phys. Chem. 75(14), 2181 (1971).

Published

2016-03-15

How to Cite

Protsak, I., Pakhlov, E., & Tertykh, V. (2016). Peculiarities of Chemisorption of Dimethyl Carbonate on Silica Surface. Physics and Chemistry of Solid State, 17(1), 88–92. https://doi.org/10.15330/pcss.17.1.88-92

Issue

Section

Scientific articles

Most read articles by the same author(s)