Том 1 № 6-7 (2013): ВісникПрикарпатського університету. Політологія

У збірнику вміщено наукові статті, присвячені актуальним проблемам теорії та історії політичної науки, політичним інститутам і процесам, геополітиці й міжнародним відносинам, а також доповіді та повідомлення учасників Міжнародної науковопрактичної конференції “Досвід країн Центрально-Східної Європи у вступі до Європейського Союзу: реалії для України” (м. Івано-Франківськ, 25–26 жовтня 2012 р.).

Опубліковано: 2013-10-30

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ