Том 2 № 6-7 (2013): Вісник Прикарпатського університету.Політологія

У збірнику вміщено наукові статті, присвячені актуальним проблемам теорії та історії політичної науки, політичним інститутам і процесам, геополітиці й міжнародним відносинам, а також доповіді та повідомлення учасників Міжнародної науковопрактичної конференції “Досвід країн Центрально-Східної Європи у вступі до Європейського Союзу: реалії для України” (м. Івано-Франківськ, 25–26 жовтня 2012 р.). Том 2.

Опубліковано: 2013-10-30

ГЕОПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ