Том 1 № 8 (2014): Вісник Прикарпатського університету.Політологія

Вісник Прикарпатського університету. Політологія. 2014. Вип. 8. 138 с.

У збірнику вміщено наукові статті, присвячені актуальним проблемам теорії та історії політичної науки, політичним інститутам і процесам, геополітиці й міжнародним відносинам і дослідженням молодих науковців.

Опубліковано: 2014-12-26

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ