Том 1 № 9 (2015): Вісник Прикарпатського університету.Політологія

Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: ЛІК, Вип.9. – 2015. – 116 с. – ISSN 2312-1815. – Резюме укр., англ., рос. мовами


У збірнику вміщено наукові статті, присвячені актуальним проблемам теорії та історії політичної
науки, політичним інститутам і процесам, геополітиці й міжнародним відносинам і дослідженням
молодих науковців.

Опубліковано: 2015-06-23

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ ПОЛІТИЧНИХ УЧЕНЬ

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

ЮВІЛЕЇ