Том 1 № 11 (2017): Вісник Прикарпатського університету.Політологія

Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, Вип.11. – 2017. – 156 с. – ISSN 2312-
1815. – Резюме укр., англ., рос. мовами. Випуск  англ. мовою


У збірнику вміщено наукові статті, присвячені актуальним проблемам теорії та історії політичної науки, політичним інститутам і процесам, геополітиці й міжнародним відносинам і дослідженням молодих науковців.

Опубліковано: 2017-10-31

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ