Гендерні стереотипи як чинник домашнього насильства (англ. мовою)

  • Галина Федоришин кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.
Ключові слова: стереотипи, гендерні стереотипи, насильство, гендерна рівність, гендерна дискримінація, патріархальні уявлення і переконання

Анотація

Суспільство нав'язує чоловікам та жінкам різні ролі, що стереотипно приписуються йому/їй соціумом і передаються від покоління до покоління. Гендерні стереотипи є найбільш сталими з поміж усіх суспільних стереотипів. Це набір консервативних, загальноприйнятих норм і суджень, які стосуються статусу жінок і чоловіків, норм їхньої поведінки, мотивів їхніх вчинків і характеру потреб. Вони закріплюють існуючі гендерні відмінності і взаємовідносини. Деструктивний вплив гендерних стереотипів можна спостерігати у сім’ї у різних проявах насильства стосовно чоловіків чи жінок, особливо у сільській місцевості. Жертвами насильства в сім’ї є насамперед особи жіночої статі. Спектр кола порушень прав жінок доволі широкий, включно з торгівлею жінками та дівчатами, зґвалтуванням, подружнім насильством, сексуальним насильством проти дітей, культурні практики і традиції спрямовані проти репродуктивного і сексуального здоров’я жінок та дівчат.

Дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників дають підстави стверджувати, що в основі гендерного насильства у сім’ї лежать нав’язані українцям останніми століттями патріархальні уявлення і переконання про функціонально-рольову структуру сім’ї. Однак не всі чоловіки з такими установками вчиняють насильство у міжстатевих стосунках. Вагомим постає економічний чинник, тобто безробіття, розмір заробітної платні (у жертв він як правило нижчий), розподіл сімейного бюджету та деякі інші віктимологічні риси характеру жертв насилля (залежні, психастенічні риси характеру, синдром набутої безпорадності тощо), а також нижчий рівень освіти, шкідливі звички, аморальний спосіб життя. Як біологічні причини такого виду насильства можуть виступати фізичні вади, хвороби, інвалідність.

У статті здійснено аналіз сутності феномену «гендерні стереотипи», його складових та різновидів, виявлено особливості впливу гендерних стереотипів на прояви насильства у сім’ї щодо чоловіків і жінок, окреслено напрями подолання гендерних стереотипів.

Опубліковано
2018-12-10
Номер
Розділ
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ