Соціально-психологічні чинники гендерної нерівності в процесі кар’єрного розвитку сучасних жінок (англ. мовою)

  • Оксана Чуйко кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.
Ключові слова: гендерна нерівність, гендерна сегрегація, гендерні стереотипи, ген­дерні домагання та насильство, кар'єрний розвиток

Анотація

У статті автором актуалізується питання гендерної рівності як необхідної умови досягнення жінками кар’єри. Проблеми гендерної рівності розглядаються крізь призму особливостей вияву гендерної нерівності та їх впливу на можливості кар’єрного розвитку жінками. Проаналізовано основні показники гендерної нерівності у сфері зайнятості: гендерна сегрегація праці; ефект «скляної стелі»; нерівність в оплаті праці; подвійна зайнятість жінок (сім’я та робота); гендерні стереотипи; гендерні домагання та насильство. Запропоновано основні шляхи подолання гендерної нерівності у сфері зайнятості:

  • Подолання гендерних стереотипів (просвітницька діяльність, спрямована на виявлення та вивчення гендерних стереотипів даного суспільства; аналіз власних гендерних стереотипів, дослідження їх джерел тощо);
  • Формування розширених концепцій, уявлень щодо питань гендеру в професійній діяльності;
  • Усвідомлення ознак і меж гендерного домагання та насильства, їх профілактика та запобігання;
  • Формування конструктивних копінг-стратегій у стресових ситуаціях;
  • Збалансування роботи, сім’ї та приватного життя жінки;
  • Розвиток професійно важливих психологічних якостей та рис особистості, що сприятиме становленню особи як фахівця, визнання її професіоналізму незалежно від гендерної ідентичності;
  • Формування гармонійної особистості (тренінги особистісного росту), самоосвіта та навчання впродовж життя;
  • Практики досягнення професійного успіху, коучинг;
  • Правове просвітництво (знання законодавства з приводу гендерних питань на ринку праці);
  • Реалізація та дотримання політики гендерної  рівності у всіх сферах діяльності, формування корпоративної культури організації на основі гендерної рівності .
Опубліковано
2018-12-10
Номер
Розділ
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ