Соціально-психологічні складові антиципації особистості та прогнозування її поведінки

  • Вадим Завацький кандидат психологічних наук, докторант кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Ключові слова: особистість, антиципація, поведінка, копінг-поведінка, прогнозування поведінки

Анотація

В статті розкрито соціально-психологічні складові життєвої антиципації осо­бистості та особливості прогнозування її поведінки. Показано, що антиципація має за­гальне значення для регуляції будь-яких різновидів людської активності та має цілий ряд закономірностей, інваріантних відносно конкретного змісту активності особис­тості, її копінг-поведінки. До важливих особистісних ресурсів автор відносить: адекватну «Я-концепцію», позитивну самооцінку, низький рівень нейротизму, високу нервово-психічну стій­кість, інтернальний локус контролю, оптимістичний світогляд, емпатійний по­тен­ціал, афіліативну тенденцію та ін. Саме завдяки власному інтелекту, когнітивним здіб­ностям виробляється здатність поєднати свої прогностичні та поведінкові стратегії заради успішної життєдіяльності.

Опубліковано
2018-12-10
Номер
Розділ
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ