Психологічна структура волонтерської діяльності студентів

  • Віталія Скиданович аспірант кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.
Ключові слова: волонтерська діяльність, студентська молодь, психологічна струк­тура волонтерської діяльності, когнітивний компонент, мотиваційний компонент, емоційно-вольовий компонент, ціннісний компонент, поведінковий компонент

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз психологічної структури волонтерської діяльності. Волонтерська діяльність розглядається як результат творчого саморозвитку, самовдосконалення; як форма громадянської участі в суспільно корисних справах, спосіб колективної взаємодії та ефективний механізм вирішення актуальних соціальних проблем; як добровільна, непримусова, безкорисна, благодійна діяльність, яка ґрунтується на праг­нен­ні допомогти іншому. Волонтерська діяльність включає у себе такі компоненти пси­хо­логічної структури, як когнітивний, мотиваційний, емоційно-вольовий, ціннісний та по­ве­дінковий.

Опубліковано
2018-12-10
Номер
Розділ
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ