Конструювання картини світу особистості за умов інформаційного суспільства

  • Вікторія Шевченко магістрант спеціальності «Психологія», Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Оксана Байєр кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогічної та вікової психології, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
Ключові слова: інформаційне суспільство, Інтернет-простір, когнітивні процеси, картина світу, кліпова свідомість, покоління Z

Анотація

За умов інформаційного суспільства  трансформується світ, а разом з ним і людина. Змінюється характер становлення особистості та соціальної взаємодії. Сучасна людина нерозривно пов’язана з технологіями, які розширюють  її світогляд та впливають на світо­сприйняття. В ході цього відбуваються зміни  когнітивних процесів. У статті ана­лізується трансформація свідомості особистості та її когнітивних процесів в умовах інформаційного суспільства, розглядається поняття «кліпової культури» покоління Z. Кліпова свідомість формується на основі засвоєння невеликих фрагментів інформації, які позбавлені основної ідеї та доповнені витягами вражень, постійно перезавантажуються та оновлюються. Основними характеристиками такого сприйняття є динамізм, лабіль­ність та ак­туальність.

Опубліковано
2018-12-10
Номер
Розділ
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ