Психологічна готовность майбутніх офіцерів-психологів до професійної діяльності: основні критерії та показники

  • Олександра Гринчук кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціаль­ної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Сте­фаника», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: психологічна готовність, професійна діяльність, професійні якості, компетентність, показники психологічної готовності, критерій

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні підходи до проблеми формування психологічної готовності офіцерів-психологів до професійної діяльності. Відзначено доцільність засто­сування інтегративного підходу до проблеми формування психологічної готовності до про­фесії. В якому виокремлено особистісну, функціональну та спеціальну готовність. Про­ана­лізовано особливості вивчення критеріїв готовності до професійної діяльності в сучасній науці. Визначено та обґрунтовано основні критерії та показники психологічної готовності майбутніх офіцерів-психологів до здійснення професійної діяльності.

Опубліковано
2018-12-10
Номер
Розділ
ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ