Аналіз особистісних ресурсів професійної стресостійкості фахівців соціономічних професій

  • Галина Дубчак доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ), Інститут соціальних технологій
Ключові слова: професійна підготовка, соціономічні професії, стрес, професійна стресостійкість, рівень психічної напруги

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність вивчення проблеми особистісних ресурсів професійної стресостійкості фахівців соціономічних професій. Розкрито зміст поняття «про­фесійна стресостійкість». Представлено результати емпіричного дослідження осо­бис­­тісних ресурсів професійної стресостійкості студентів, що навчаються за соціо­номічними професіями та працюючих фахівців, визначено їх спільні та відмінні особливості. Виявлено, що для студентів закладів вищої та середньої освіти характерним  є низький та середній рівень психічної напруги, тоді як поведінка фахівців характеризується більшою стресогенністю, високим рівнем ресурсності. Відзначено, що адаптаційні можливості людини і стійкість до стресогенних життєвих обставин обумовлені типом особистості, в якій провідну роль відіграють особистісні (соціально-психологічні) ресурси.

Опубліковано
2018-12-10
Номер
Розділ
ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ