СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

  • Мирослава Гасюк кафедра загальної і клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
  • Вероніка Шкраб’юк кафедра загальної і клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Ключові слова: адиктивна поведінка, соціальна реклама, раціональна та емоційна реклама, особистість, профілактика

Анотація

У статті розкрито сутність поняття “соціальна реклама”, розглянуто її види та механізми впливу на психіку людини. Проаналізовано ефективність та особливості застосування раціональної та емоційної соціальної реклами у профілактиці адиктивної поведінки в юнацькому віці. Подано результати емпіричного дослідження особливостей впливу соціальної реклами. Сформульовано практичні реко­мендації для створення соціальної реклами. Окреслено перспективи подальших досліджень.

Біографії авторів

Мирослава Гасюк , кафедра загальної і клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Вероніка Шкраб’юк, кафедра загальної і клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Опубліковано
2019-09-19
Розділ
Статті