Архіви

  • Том 1 № 22 (2019)

    Філософські і психологічні науки. Серія “Психологія”. 2019. Вип. 22. 110 с.

    У цьому випуску вміщено статті з теоретичних і методичних проблем психологічних дослі­джень, питань соціальної психології, вивчення особливостей психології студентської молоді та підлітків. Для науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів доктора філософії у галузі психології, прак­тичних психологів та студентів психологічних спеціальностей.