Вплив природи та параметрів розподілу за розмірами частинок графітів на фізико-механічні властивості полімерних композитів на основі ароматичного поліаміду

H. O. Sirenko, I. V. Sulyma, L. M. Soltys, V. P. Svidersky

Анотація


Приведені результати досліджень впливу природи та параметрів розподілу за розмірами частинок графітів на фізико-механічні властивості полімерних композитів на основі ароматичного поліаміду фенілон С-2. Розміри частинок наповнювача і полімеру за параметрами теоретичного гамма-розподілу (периметром, шириною і діаметром) мають різні значення. Знайдено вплив наповнювачів (природних графітів різних марок), які відрізнялися вмістом золи (5-15% і 0,05-2,5%), вологи і тонкістю мливу (дисперсністю) на зносостійкість зразків полімерного композиту. Між інтенсивністю зношування і параметрами розподілу частинок графітів є нелінійний зв’язок.

Ключові слова: полімерний композит, наповнювач, зольність, дисперсність, дискретний розподіл, ймовірністний розподіл, зносостійкість, інтенсивність зношування.


Посилання


M. A. Avdeenko, V. D. Belogorskij, G. N. Bagrov i dr., Konstrukcionnye materialy i izdelija na osnove ugleroda Metallurgija, Moskva, 1970).

G. A. Sirenko, V. P. Sviderskij, V. D. Gerasimov, V. Z. Nikonov, Antifrikcionnye termostojkie polimery (Tehnіka, Kiїv, 1978).

G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, O. V. Kuzyshyn, V. P. Sviders'kyj, Fizyka i himija tverdogo tila 11 (1), 224 (2010).

L. V. Bazjuk, Naukovi doslidzhennja – teorija ta eksperyment ‘2008: Materialy chetvertoi' mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii', 9 tom (InterGrafika, Poltava, 2008), s. 84.

L. V. Bazjuk, V. P. Sviders'kyj, Visnyk Prykarp. nac. un-tu. im. V. Stefanyka. Ser. Himija, (V), 47 (2008).

L. V. Bazjuk, L. Ja. Midak, Tezy dopov. XI Ukrai'ns'koi' konferencii' z vysokomolekuljarnyh spoluk: (Instytut himii' vysokomolekuljarnyh spoluk, Dnipropetrovs'k, 2007), s. 74.

L. V. Bazjuk, L. Ja. Midak, Tezy dopov. VI Vidkrytoi' ukrai'ns'koi' konferencii' molodyh vchenyh z vysokomolekuljarnyh spoluk «VMS-2008» (Instytut VMS NAN Ukrai'ny, Kyi'v, 2008), s. 74.

M. I. Bessonov, M. M. Koton, V. V. Kudryavtsev, L. A. layus, Polyymides – new class of thermal-stable materials (Nauka, L, 1983).

M. Ju. Voloshhuk, L. V. Bazjuk, Tezy dopov. IH Vseukrai'ns'koi' konferencii' «Suchasni problemy himii'» (Kyi'vs'kyj nacional'nyj un-t imeni T. G. Shevchenka, Kyi'v, 2008), s. 196.

G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, V. P. Sviders'kyj, S. M. Taranenko, Polimernyj zhurnal, 28 (3), 214 (2006).

G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, O. V. Kuzyshyn, V. P. Sviders'kyj, Materialy V Mizhnarodnoi' naukovo-tehnichnoi' WEB-konferencii' «Kompozycijni materialy» (NTUU «KPI», Kyi'v, 2010), s. 91.

A. V. Gorjainova, G. K. Bozhkov, M. S. Tihonova, Ftoroplasty v mashinostroenii (Mashinostroenie, Moskva, 1971).

R. V. Grinevich, V. V. Casjuk, A. S. Smirnov, Specializirovannye mashiny trenija: Primenenie sinteticheskih materialov (Kartja Moldovenjaskje, Kishinev, 1975).

G. O. Cirenko, L. V. Bazjuk, O. V. Kuzyshyn, V. P. Sviders'kyj, Naukovi doslidzhennja – teorija ta eksperyment’2010: Materialy shostoi' mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii', 5 tom (InterGrafika,

Poltava, 2010), s. 84.

G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, V. P. Sviders'kyj, S. M. Taranenko, Physics and Chemistry of Solid State, 6 (3), 486 (2005).

G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, V. P. Sviders'kyj, L. Ja. Midak, Physics and Chemistry of Solid State, 7 (2), 357 (2006).

L. V. Karavanovych, V. P. Sviders'kyj, Tezy dopovid. X Ukrai'ns'koi' konferencii' z vysokomolekuljarnyh spoluk (Instytut himii' VMS, Kyi'v, 2004), s. 207.

L. V. Karavanovych, Tezy dopov. V Regional'noi' konferencii' molodyh vchenyh ta studentiv z aktual'nyh pytan' himii' (Dnipropetrovs'kyj nacional'nyj un-t, Dnipropetrovs'k, 2003), s. 77.

L. V. Karavanovych, Tezy dopov. V Ukrai'ns'koi' konferencii' molodyh vchenyh z vysokomolekuljarnyh spoluk (NANU, Kyi'v, 2003), s. 127.

L. V. Karavanovych, Tezy dopov. IV Vseukrai'ns'koi' naukovoi' konferencii' studentiv ta aspirantiv «Suchasni problemy himii'» (Kyi'vs'kyj nacional'nyj un-t imeni T. G. Shevchenka, Kyi'v, 2003), s. 26.

L. V. Karavanovych, Tezy dopov. Zvitnoi' naukovoi' konferencii' vykladachiv, aspirantiv kafedr ta studentiv Prykarpats'kogo un-tu imeni Vasylja Stefanyka za 2002r. (Prykarpats'kyj un-t imeni Vasylja Stefanyka, IvanoFrankivs'k, 2003), s. 37.

L. V. Karavanovych, Visnyk Prykarp. un-tu. Ser. Himija, (4), 67 (2004).

L. V. Karavanovych, S. M. Taranenko, Tezy dopov. I Mizhnarodnoi' naukovo-tehnichnoi' konferencii' studentiv i aspirantiv «Himija i suchasni tehnologii'» (Ukrai'ns'kyj derzhavnyj himiko-tehnologichnyj un-t, Dnipropetrovs'k, 2003), s. 110.

G. O. Cirenko, L. Ja. Midak, O. G. Sirenko, O. V. Kuzyshyn, L. V. Bazjuk, Naukovi doslidzhennja – teorija ta eksperyment’2010: Materialy shostoi' mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii', 5 tom (InterGrafika, Poltava, 2010), s. 21.

P. Mjuller, P. Nojman, R. Shtorm, Tablicy po matematicheskoj statistike (Finansy i statistika, Moskva, 1982).

V. V. Nalimov, N. A. Chernova, Statisticheskie metody planirovanija jeksperimental'nyh jeksperimentov (Nauka, Moskva, 1965).

Ju. A. Panshin, S. G. Malkevich, C. S. Dunaevskaja, Ftoroplasty (Himija, Leningrad, 1978).

K. Hartman, Je. Leckij, V. Sheffer i dr., Planirovanie jeksperimenta v issledovanii tehnologicheskih processov (Mir, Moskva, 1977).

V. P. Sviders'kyj, L. V. Karavanovych, Visnyk Prykarp. un-tu. Ser. Himija, (2), 70 (2002).

V. P. Soseda, Svojstva konstruktivnyh materialov na osnove ugleroda: Spravochnik (Metallurgija, Moskva, 1975).

G. A. Sirenko, Antifrikcionnye karboplastiki (Tehnіka, Kiїv, 1985).

G. O. Sirenko, O. S. Drobot, V. P. Sviderskij, Kompozicіjnі polіmernі materіali, 22 (1), 43 (2000).

G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, Physics and Chemistry of Solid State, 8 (2), 397 (2007).

G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, Matematychni metody v himii' i biologii', 1 (1), 165 (2013).

G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, O. V. Shyjchuk, Visnyk Prykarpats'kogo nacional'nogo universytetu imeni Vasylja Stefanyka. Serija Himija, 6 (3), 36 (2008).

G. O. Sirenko, V. P. Sviders'kyj, L. V. Karavanovych, Tezy dopov. Mizhnarodnoi' naukovo-tehnichnoi' konferencii' «Znosostijkist' i nadijnist' vuzliv tertja mashyn (ZNM-2003)» (Tehnologichnyj un-t Podillja, Hmel'nyc'kyj, 2003), s. 27.

G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, L. Ja. Midak, Voprosy hymyy y hymycheskoj tehnologyy (3), 107 (2006).

G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, Naukovi doslidzhennja – teorija ta eksperyment ‘2008: Materialy chetvertoi' mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii', tom 7 (InterGrafika, Poltava, 2008), s. 99.

G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, O. V. Shyjchuk, Physics and Chemistry of Solid State, 8 (3), 601 (2007).

G. O. Sirenko, V. P. Sviders'kyj, L. V. Karavanovych, Physics and Chemistry of Solid State, 5 (3), 557 (2004).

G. O. Sirenko, L. V. Bazjuk, Physics and Chemistry of Solid State, 9 (4), 541 (2008).

G. O. Sirenko, O. V. Shyjchuk, Kompozycijni polimerni materialy, 25 (1), 49 (2001).

G. O. Sirenko, L. M. Soltys, Visnyk Prykarp. nac. un-tu im. V.Stefanyka. Serija Himija, (XX), 52 (2016).

G. O. Sirenko, V. P. Sviders'kyj, L. V. Bazjuk, Polimernyj zhurnal, 27 (4), 272 (2005).

S. V. Shuckogo, A. V. Golubeva, K. N. Vlasova i dr., Spravochnik po plasticheskim massam (Himija, Moskva, 1967).

V. M. Kataeva, V. A. Popova, B. I. Sazhina, Spravochnik po plasticheskim massam. V 2-h t. (Himija, Moskva, 1975).

M. I. Garbara, M. S. Akutina, N. M. Egorova, V. M. Kataeva, Spravochnik po plasticheskim massam. U 2-h tomah (Himija, Moskva, T.1, 1967; T.2, 1969).

M. N. Stepnov, Statisticheskaja obrabotka rezul'tatov mehanicheskih ispytanij (Mashinostroenie, Moskva, 1972).

G. A. Sirenko, V. P. Sviderskij, V. F. Vel'boj, L. M. Kirichenko, Kompozicionnye polimernye materialy, 14, 43 (1992).

L. B. Sokolov, V. D. Gerasimov, V. M. Savinov, V. K. Beljakov, Termostojkie aromaticheskie poliamidy (Himija, Moskva, 1975).

V. B. Tihomironov, Planirovanie i analiz jeksperimenta (Legkaja industrija, Moskva, 1974).

D. Chegodaev, Z. K. Naumova, C. S. Dunaevskaja, Ftoroplasty (Goshimizdat, Leningrad, 1960).

N. I. Chepel', A. V. Chigarev, Ju. V. Chigarev, Vesti AN BSSR. Ser. fiz.-energ. n., (3) 109 (1991).

L. N. Cherkasova, Zhurnal fizicheskoj himii, 33 (9), 63 (1959).

S. V. Shulepov, Fizika uglegrafitovyh materialov (Metallurgija, Moskva, 1972).

H. Sirenko, L. Baziuk, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (8(65)), 52 (2013).

Yong-Ji Song, Shuang-He Meng, Fu-Dong Wang, Cai-Xia Sun, Zhi-Cheng Tan, Thermochim. аcta, 389 (1-2), 19 (2002).

H. O. Sirenko, L. V. Baziuk, V. P. Sviderskiy, B. O.Talankin, Cb. nauchn. tr. Mezhdunar. nauchn. - prakt. konf. “Aktual'nye problemy inzhenernyh nauk v oblasti promyshlennosti, jekologii i ohrany vodnyh resursov» (PGUAS, Penza, 2012), s. 47.


Повний текст: PDF
7 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.