Editorial Team

Editor in Chief

 • Andriy Zagorodnyuk, Precarpathian National University, Ukraine

Associate Editors

 • Orest Artemovych, Cracow University of Technology, Poland
 • Oleh Lopushansky, Rzeszów University, Poland

Executive Secretary

Editorial Board

 • Vasile Berinde, North University of Baia Mare, Romania
 • Roman Bobryk, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
 • Dmytro Bodnar, Ternopil National Economic University, Ternopil National Pedagogical University, Ukraine
 • Volodymyr Derkach, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine
 • Roman Dmytryshyn, Precarpathian National University, Ukraine
 • Yuriy Drozd, Institute of Mathematics, National Academy of Sciences, Ukraine
 • Jacek Dziok, Rzeszow University, Poland
 • Petro Filevych, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • Volodymyr Gavrylkiv, Precarpathian National University, Ukraine
 • Taras Goy, Precarpathian National University, Ukraine
 • Rostislav Grigorchuk, Texas A&M University, United States
 • Rostyslav Hryniv, Rzeszów University, Poland; Ukrainian Catholic University, Ukraine
 • Serge Ivashkovych, LILLE 1 University, France
 • Mykola Kachanovsky, Institute of Mathematics, National Academy of Sciences, Ukraine
 • Alexander Kiselev, Institute for Research in Applied Mathematics and Systems, Mexico
 • Bogdan Kopytko, National University of Lviv, Ukraine
 • Hanna Malytska, Precarpathian National University, Ukraine
 • Volodymyr Maslyuchenko, Chernivtsi National University, Ukraine
 • Taras Mel'nyk, National University of Kyiv, Ukraine
 • Oleh Nykyforchyn, Precarpathian National University, Ukraine
 • Mykhailo Osypchuk, Precarpathian National University, Ukraine
 • Anatoliy Petravchuk, National University of Kyiv, Ukraine
 • Lubomyr Petryshyn, AGH University of Science and Technology in Cracow, Poland; Precarpathian National University, Ukraine
 • Anatolij Pliczko, Cracow University of Technology, Poland
 • Mykhaylo Popov, Precarpathian National University, Ukraine; Pomeranian University in Słupsk, Poland
 • Volodymyr Pylypiv, Precarpathian National University, Ukraine
 • Oleksandr Pypka, Dnipro National University, Ukraine
 • Dušan Repovš, University of Ljubljana, Slovenia
 • Yuriy Samojlenko, Institute of Mathematics, National Academy of Sciences, Ukraine
 • Oleh Skaskiv, National University of Lviv, Ukraine
 • Andriy Solomko, Precarpathian National University, Ukraine
 • Stanislav A. Stepin, University of Bialystok, Poland
 • Oleh Storozh, National University of Lviv, Ukraine
 •  Bogdan Vynnytskyi , Drohobych State Pedagogical University, Ukraine
 • Mykhailo Zarichnyi, Rzeszow University, Poland; National University of Lviv, Ukraine
 • Roman Zatorsky, Precarpathian National University, Ukraine