ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ НАДВІРНЯНЩИНИ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

  • Богдан Паска ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, кафедра історії України і методики викладання історії,
  • Тарас Паска ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, кафедра історії України і методики викладання історії,
Ключові слова: Надвірнянщина,, Гуцульщина,, Покуття,, музейна педагогіка,, музеєзнавство,, на¬ціо¬нально-культурна ідентичність,, національно-патріотичне виховання,, історико-культурна спадщина.

Анотація

У статті висвітлено стан розвитку музейної справи на теренах Надвірнянського району Івано-Франківщини та роль музейної педагогіки у формуванні національно-культурної ідентичності молодого покоління. Акцентовано увагу на важливості функціонування громадських, відомчих і приватних музеїв Надвірнянщини як осередків духовності, історичної пам’яті та патріотичного виховання молоді. Роз­крито досвід роботи кращих музеїв у справі збереження, дослідження і популяризації історико-куль­турної спадщини Гуцульщини і Покуття. Визначено подальші напрями досліджень і діяльності у сфері музейної педагогіки і музеєзнавства.

Ключові слова: Надвірнянщина, Гуцульщина, Покуття, музейна педагогіка, музеєзнавство, на­ціо­нально-культурна ідентичність, національно-патріотичне виховання, історико-культурна спадщина.

Опубліковано
2018-12-28
Номер
Розділ
Статті