НАЦІОНАЛЬНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ БЮРО КУЛЬТУРНОЇ ПОМОЧІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЗАЙНЯТИХ ЗЕМЕЛЬ ХОЛМЩИНИ ТА ВОЛИНІ У 1915–1918 рр.

  • Сергій Адамович

Анотація

У статті досліджується українська національно-освітня діяльність на Холмщині та Волині в період Першої світової війни. Автор стверджує, що загальне керівництво національно-освітніми проце­сами на Волині, координацію діяльності українських інституцій і забезпечення матеріально-технічної бази українського шкільництва здійснювало Бюро культурної помочі для українського населення зайнятих земель за підтримки Союзу визволення України, Загальної Української Ради та активної учас­ті Українського січового стрілецтва. Автор вважає, що внаслідок успішної національно-освітньої діяль­ності українських організацій у північно-західних землях України у 1915–1918 рр. було створено пе­редумови для опору асиміляційній політиці Польщі у 20–30-х рр. ХХ ст.

Ключові слова: Бюро культурної помочі для українського населення зайнятих земель, Союз ви­зволення України, Загальна Українська Рада, Українське січове стрілецтво, українська національно-освіт­ня діяльність на Холмщині та Волині.

Опубліковано
2021-12-10