Radiant Changes of Porous Structure of Ion-Exchange Sorbents Based on Titanium Phosphate and Zirconium Silicate

Authors

  • H. Vasylyeva Uzhgorod National University
  • M. Tcyba Institute of Sorption and Endoecology problems NAS of Ukraine
  • Yu. Kylivnyk Institute of Sorption and Endoecology problems NAS of Ukraine
  • V. Yakovlev Institute of Sorption and Endoecology problems NAS of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15330/pcss.16.3.534-539

Keywords:

sufase, Titanium phosphate, Zirconium cilicate, microporous, mesoporous, isotherm of adsorption

Abstract

The effect of bremsstrahlung gamma rays on the surface parameters of microporous amorphous zirconium silicate and on its ability for sorption is studied. The samples were irradiated using a betatron (electron accelerator) with the maximal energy of the g-quanta of 10 MeV and 24 MeV. The surface characteristics of the sorbents were studied by low-temperature adsorption/desorption of nitrogen. The experimental data were processed by BET, DR, and BJH methods. The results show that under exposure to Bremsstrahlung gamma rays the micropores of the sorbent under investigation are partly transformed in mesopores.

References

V.V. Uglov, Radiacionnye jeffekty v tverdyh telah (BGU, Minsk, 2011).

A.P. Dolgolenko, Yaderna fіzika і energetika 15(2), 148 (2014).

A.P. Dolgolenko, Yaderna fіzika і energetika 14 (2), 163 (2013).

I.M. Nekljudov, B.V. Borc, E.P. Bereznjak, L.A. Sajenko, Yaderna fіzika і energetika 13(3), 276 (2012).

A.B. Demchishin, P.O. Selishhev,Yaderna fіzika і energetika 12 (1), 78 (2011).

G.V. Vasil'eva, Fіziko-hіmіchnі procesi viluchennja produktіv іnіcіjovanogo podіlu 235U іz vodnih rozchinіv neorganіchnimi sorbentami (avtoreferat dis. na zdobuttja nauk. stupenja kand. hіm. nauk: spec. 01 04 18 «fіzika і hіmіja poverhnі» Іvano-Frankіvs'k, 2010).

V.N. Beljakov, V.V. Strelko, UHZh 50(1), 43 (1984).

Ju.D, Dolmatov i dr., Radiohimija 14(4), 526 (1972).

A.I. Bortun, T.A. Budovickaja, UHZh 57(3), 42 ( 1991).

A.I. Bortun, A.I. Randarevich, G.A. Malinovskij, ZhNH 34(12), 3108 (1989).

A.B. Jaroslavcev, Uspehi himii, 66(7), 641 (1997).

V.A. Pilipchenko, G.V. Vasil'eva, V.І. Jakovlev ta іn., Physics and Chemistry of Solid State 15(4), 330 (2014).

G.O. Zajceva, Іonіti na osnovі fosfatіv titanu, sintezovanі z titanіlsul'fatu zol'-gel' metodom (avtoreferat dis. na zdobuttja nauk. stupenja kand. hіm. nauk: spec. 02 00 04 «fіzichna hіmіja», Kyiv, 2008).

І.F. Mironjuk, V.І.Mandzjuk, T.V. Gergel', FHTT 6(1), 34 (2005).

A. Adamson, Fizicheskaja himija poverhnostej (Mir, Moskva, 1979).

A.I. Abramov, Osnovi jadernoj fiziki (Energoatomizdat, Moskva:, 1983).

H. Vasylyeva, XV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanostructure (Vyshcha shkola, Iv-Frankivs’k, 2015), p.152.

Published

2015-09-15

How to Cite

Vasylyeva, H., Tcyba, M., Kylivnyk, Y., & Yakovlev, V. (2015). Radiant Changes of Porous Structure of Ion-Exchange Sorbents Based on Titanium Phosphate and Zirconium Silicate. Physics and Chemistry of Solid State, 16(3), 534–539. https://doi.org/10.15330/pcss.16.3.534-539

Issue

Section

Scientific articles