Problem of Selection and Properties of Lubricants for Ethelene High-Pressure Compressors. 5. Сompatibility of Oils with Polyethylene

Authors

  • H. O. Sirenko Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • M. I. Martynyuk Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • V. P. Svidersky Khmelnytsky National University
  • I. V. Sulyma Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • R. V. Ilnіtskyy Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • N. V. Shmaltser Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • M. I. Kretov In Azot
  • A. M. Zavoyko Research Institute "LenNiIkhimmash"
  • O. V. Kuzyshyn Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

DOI:

https://doi.org/10.15330/pcss.18.4.466

Keywords:

polyethylene, oils, composition, polyglycol, dielectrical properties, thermooxidants, compressors

Abstract

The technology of obtaining and properties of ethylene compositions with different content of oils inside is researched. It is shown viscous-mechanical properties of polyethylene during the addition of a different quantity of lubricants. The results of researches of physics-mechanics and dielectric properties of polyethylene, synthesized during ingress of naphthene, with addition of 0,15% of different oils and thermooxidants.

References

A.M. Zavoyko, Y.Y. Novykov, H.A. Syrenko y dr., Khymycheskoe y neftyanoe mashynostroenye. 1, 19 (1984).

A.M. Zavoyko, Y.Y. Novykov , H.A. Syrenko, A.H. Platonov, NYYEЭKhYM 1, 3 (1987).

H.A. Syrenko, R.V. Hrynevych, Y.Y. Novykov, Vsesoyuzn. nauch.-tekhn. konf. «Trybonyka y antyfryktsyonnoe materyalovedenye» (NPY, Novocherkassk,1980).

A.A. Tarzymanov, A.V. Maryashev, Trudy Kazanskoho khym.-tekhnoloh. yn-ta. 90(73), 3 (1976).

Y.R. Krychevskyy, Fazovne ravnovesyya v rastvorakh pry vysokykh davlennyakh (Hoskhymyzdat, Moskva, 1952).

T.P. Zhuze, Szhatye hazy kak rastvorytely (Nauka, Moskva, 1974).

H.A. Syrenko, A.S. Smyrnov, Voprosy teoryy trenyya, yznosa y smazky 215, 38, (1969).

R.A. Shahykhmetov, Yssledovanye vyazkosty, plotnosty masel y vlyyanye rastvorennoho haza na velychynu vyazkosty pry davlenyyakh do 100-200 MPa. Avtoref. kand. dys. (Kazan, 1981).

L.V. Sukhareva, B.Yu. Kalynyn, A.V. Polyakov, Y.N. Andreeva, Plast. massy. 3, 58 (1979).

N.A. Korneeva, Plast. massy. 3, 55 (1979).

L.V. Sukhareva, B.Yu. Kalynyn, A.N. Karasev, Plast. massy. 7, 56 (1979).

H.A. Hladkovskyy, Plast, massy. 8, 46 (1979).

Y.Y. Novykov, M.Y. Frenkel', Y.S. Danylo, Plast. massy. 8, 51 (1979).

N.A. Sirenko, O.V. Kuzyshyn, A.M. Zavoiko, Problems of tribology 4, 150 (2003).

Downloads

Published

2017-12-27

How to Cite

Sirenko, H. O., Martynyuk, M. I., Svidersky, V. P., Sulyma, I. V., Ilnіtskyy R. V., Shmaltser, N. V., … Kuzyshyn, O. V. (2017). Problem of Selection and Properties of Lubricants for Ethelene High-Pressure Compressors. 5. Сompatibility of Oils with Polyethylene. Physics and Chemistry of Solid State, 18(4), 460–466. https://doi.org/10.15330/pcss.18.4.466

Issue

Section

Scientific articles