Том 1 № 10 (2016): Вісник Прикарпатського університету.Політологія

Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: ЛІК, Вип.10. – 2016. – 152 с. – ISSN 2312-1815. – Резюме укр., англ., рос. мовами
У збірнику вміщено наукові статті, присвячені актуальним проблемам теорії та історії політичної
науки, політичним інститутам і процесам, геополітиці й міжнародним відносинам і дослідженням
молодих науковців.

Опубліковано: 2016-09-28

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО