Застосування теорії поколінь у консультуванні персоналу організації

  • Оксана Лютак кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: персонал організації, теорія поколінь, покоління Х, Y, Z,, центеніали

Анотація

У статті проаналізовано можливість застосування теорії поколінь до консуль­ту­ван­ня персоналу організаціі. Дана теорія допоможе працівникам краще розуміти вікові особ­ливості один одного, відповідно покращити якість взаємодії як по горизонталі, так і по вертикалі; призведе до зростання продуктивності праці і мотивації роботи.

Номер
Розділ
ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ