Задача як інструмент реалізації виховних функцій в умовах дитячих оздоровчих закладів

  • Михайло Белей кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри загальної та клінічної психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Сте­фаника», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: професійне становлення, задача, навчально-теоретична задача, конкретно-практичні задачі, комунікативна компетентність

Анотація

Сучасна система підготовки педагогічних кадрів має одну незаперечну особливість, котра засвідчує про її перманентну проблематику: молоді фахівці, в основному, готові до реалізації навчальних функцій, водночас, реалізація виховного впливу на учня була і продов­жує залишатись для них серйозною проблемою.

У статті пропонується один з можливих способів покращення фахової підготовки майбутніх педагогів шляхом оптимізації цілей і задач навчальної практики у літніх оздо­ров­чих закладах, через посередництво засвоєння студентами методів і способів впливу, а та­кож різноманітних виховних стратегій в процесі активізації ними самоаналізу та само­пізнання вихованців.

Опубліковано
2020-03-25
Номер
Розділ
ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ