Роль навчально-виробничої практики у професійному становленні студентів соціономічних професій

  • Алла Борисюк доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та філософії, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
Ключові слова: компетентність, професійна підготовка, виробнича практика, професійна ідентичність, клієнтський досвід

Анотація

У статті здійснено аналіз ролі навчально-виробничої практики у професійному ста­новленні майбутніх фахівців. Особливу увагу приділено взаємозв’язку теоретичної, прак­тичної підготовки та особистісного розвитку у професійному становленні майбутнього фахівця на прикладі підготовки медичних психологів. Показано взаємозв’язок професійно значущих та особистісних якостей майбутніх фахівців. Підкреслено важливість клієнт­ського досвіду в професійній підготовці лікаря-психолога. Автором подано дослідження становлення професійної ідентичності на прикладі студентів спеціальності «Медична психологія».

Опубліковано
2018-12-10
Номер
Розділ
ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ