ДОЦІЛЬНІСТЬ СКЛАДОВИХ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТОВАНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

  • Лариса Черних
Ключові слова: соціальна адаптованість, факторний аналіз, складові соціальної адаптованос¬ті, старші дошкільники з особливими потребами, модель соціальної адаптованості

Анотація

У статті розкрито особливості соціальної адаптованості дітей старшого дошкільного віку з порушенням зору, слуху, мовлення. Висвітлено основні складові створеної моделі соціальної адап­т­о­ва­нос­ті старших дошкільників з особливими потребами. Проведено факторизацію її складових та дове­де­но доцільність створення моделі соціальної адаптованості старших дошкільників з особливими по­тре­бами.

Біографія автора

Лариса Черних

кандидат психологічних науки, психолог-консультант

Опубліковано
2019-09-19
Розділ
Статті