Про журнал

Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура.

У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем фізичного виховання школярів і студентів, біомеханіки, спортивного тренування та змагальної діяльності, спортивної генетики, оздоровчо-спортивного туризму, історії фізичної культури, психології спорту й фізичного виховання, валеології, адаптивної фізичної культури, методології й менеджменту у фізичній культурі. Вісник розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, учителів фізичної культури і тренерів. 

Ідентифікатор медіа R30-02051 від 23.11.2023 р.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт з напряму “Фізичне виховання і спорт” затвердженого
наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року за № 148/21600  зі змінами від від 20.12.2023 № 1543 

ISSN 2411-4707 (Online),

ISSN 2078-3396 (Print)

Періодичність видання : 2 рази на рік

Мова видання :

Статті – українська

Анотації – українська , англійська

Тематика видання :

017 Фізична культура і спорт 

014 – Педагогічні науки: 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Перелік (mon.gov.ua)

Індексація журналу :

Google Scholar 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського